Top 3 yo'nalishlar

Elektron Tijorat

Elektron tijorat bu internet, mobil aloqa yoki boshqa har qanday kompyuter tarmog'i kabi elektron vositalar orqali tovarlar va xizmatlar orqali elektron savdo-sotiq va xizmatlaridir.

Подробно

Электронная
коммерция

Подробно

Интернет
вещей (IOT)

Internet Narsalar (IOT)

internetdagi narsalar, odatda qisqartirilgan ( iot ), qurilmalarga (kompyuterlar va smartfonlar kabi odatiy tariflardan tashqari) internetga ulanish bilan bog'liq. avtomobillar, oshxona anjomlari va hatto yurak monitorlari ham iot orqali ulanishi mumkin.

Подробно

Большие
данные

Barcha Yo'nalishlar

Gumanitar

Fan va Texnologiya

Biznes